Przedszkole nr 17

umuzykalnienie

Zajęcia taneczne w przedszkolu

Email Drukuj PDF

There are no images in the gallery.

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE Z CHUSTKAMI

Email Drukuj PDF

W tym tygodniu podczas zajęć z umuzykalnienia Pszczółki i Słoneczka bawiły się chustami. Najpierw  rozmawialiśmy z nimi, czarowaliśmy je, a wszystko po to, by na koniec wykonać taniec z chustami do piosenki pt. "Walczyk na ślizgawce". W trakcie zajęć dzieci nabywają umiejętności posługiwania się przyborami,  rozwijają zwinność, spostrzegawczość, kreatywność i wyczucie własnego ciała. Kształtują również umiejętności współpracy w grupie i wdrażane są do zachowania bezpieczeństwa.

Zobaczcie sami, jak pięknie wirowały chusty nad nami:)

There are no images in the gallery.

ZAJĘCIA Z UMUZYKALNIENIA

Email Drukuj PDF

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, wspólne muzykowanie, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Dzięki grze na instrumentach kształtuje się wrażliwość dziecka na barwę, rozwija się również poczucie rytmu. Grę na instrumentach stosujemy w: ćwiczeniach słuchowych, rytmicznych i ruchowych, w powiązaniu z piosenką, w zadaniach twórczych.Wspólne muzykowanie wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie, jest też doskonałym środkiem rozwijania sprawności manualnych dziecka.

There are no images in the gallery.

 

JAK ODKRYĆ TALENT DZIECKA?

Email Drukuj PDF

 

Wiek przedszkolny to okres, w którym ujawniają się różne uzdolnienia. Należy je jak najwcześniej rozpoznać i rozpocząć pracę na ich rozwijaniem.  Talenty u dzieci objawiają się na różne sposoby i w różnym momencie rozwoju. Dzieci przejawiające wszelkie zdolności  trzeba nie tylko wychwycić spośród rówieśników, ale także je kształtować, rozwijać, wzbogacać i ciągle zachęcać do działania. Niezbędną okazuje się współpraca rodziców dziecka z przedszkolem ( a później szkołą ). Umiejętnie rozwijany talent stanie się źródłem radości rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim samego dziecka. Pierwszym i najuważniejszym obserwatorem działań dziecka są rodzice. Patrząc jak dziecko się bawi i czym, mogą dostrzec przebłyski przyszłych zdolności dziecka. Kolejnym ważnym ogniwem są nauczyciele. Przebywając na co dzień z grupą dzieci, widzą jak się one zachowują, które z nich czym się charakteryzuje na tle grupy i jakie uzdolnienia przejawia. Rozmowa z wychowawcą  dziecka pomoże w ustaleniu, w którą stronę dziecko prowadzić, w jakie dodatkowe zajęcia zainwestować. Przedszkolaka można już ze spokojem zapisać na zajęcia dodatkowe, które z pewnością wpłyną pozytywnie na jego rozwój. Trzeba zadbać o to, aby maluch chciał uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, absolutnie nie należy go do niczego przymuszać i wywierać presji, wręcz przeciwnie trzeba dać dziecku szansę na samodzielne podejmowanie decyzji. Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko było w czymś świetne. Uzdolnienia rzeczywiście warto rozwijać, ale trzeba to robić z głową. Nie warto upierać się przy zajęciach, które nie sprawiają dziecku przyjemności.  Zadaniem rodziców dziecka jest umiejętne wspieranie go w taki sposób, aby nie odczuwało presji i chciało rozwijać swój talent.  Warto również zainwestować w sprzęty pobudzające rozwój i umożliwiające dalsze doskonalenie się w danej dziedzinie, np. instrument muzyczny, sprzęt sportowy. To my dorośli, nauczyciele i rodzice powinniśmy odgrywać znaczącą rolę w zapewnieniu im pełnej samorealizacji. To właśnie zainteresowania z tych najmłodszych lat mogą być początkiem wielkiej pasji w dorosłym życiu.

 

W naszym przedszkolu dbamy o rozwijanie zainteresowań i talentów naszych wychowanków

Rodzaj zainteresowań

Formy pracy nauczyciela

Zainteresowania czytelnicze

 • udostępnienie dzieciom  różnorodnych książek: opowiadań, bajek;
 • wspólne zakładanie biblioteczki ulubionych książek;
 • umożliwienie dzieciom przynoszenia ulubionych, wybranych książek z domu, aby je czytać również w przedszkolu;
 • codzienne czytanie dzieciom opowiadań, bajek;
 • włączanie członków rodziny i zapraszanych gości do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • organizowanie quizów, zgaduj – zgaduli dotyczących treści bajek, opowiadań, bohaterów literackich;
 • cykliczne spotkania w bibliotece dla dzieci;
  • tworzenie przez dzieci własnych ilustrowanych książek

( starsze przedszkolaki ) do treści wysłuchanych opowiadań;

 

Zainteresowania plastyczne

 • udostępnianie dzieciom w kąciku plastycznym różnorodnych środków i materiałów plastycznych w celu rozwijania swobodnej inwencji twórczej. Organizacja „skrzyni skarbów”;
 • wykorzystanie przez dzieci różnorodnych narzędzi i technik plastycznych z wykorzystaniem nie tylko materiału plastycznego, ale również tworzywa przyrodniczego;
 • udział dzieci w konkursach plastycznych przedszkolnych i poza przedszkolnych – promowanie dzieci utalentowanych plastycznie;
 • eksponowanie wszystkich wytworów plastycznych dzieci na tablicach poszczególnych grup;

Zainteresowania muzyczne

 • organizacja w sali „Muzycznego kącika”  wyposażonego w instrumenty  muzyczne;
 • nagrania różnorodnej muzyki; słuchanie przez dzieci muzyki: od poważnej , ludowej, relaksacyjnej  do rozrywkowej;
 • udostępnianie dzieciom instrumentów w celu tworzenia akompaniamentu do śpiewanych piosenek;
 • prezentowanie zainteresowań muzycznych dzieci podczas uroczystości przedszkolnych, udział dzieci w konkursach np. konkurs piosenki przedszkolnej „Muzyczna Kraina Przedszkolaka”;
 • udział w koncertach organizowanych przez  Szkołę  Muzyczną;

 

Zainteresowania sportowe

 • codzienne organizowanie dzieciom zabaw ruchowych w sali, w ogrodzie z uwzględnieniem różnorodnego sprzętu o charakterze sportowym;
 • poznawanie różnych dyscyplin sportowych;
 • udział dzieci w Olimpiadzie Sportowej;

 

Zainteresowania taneczne

 • nauka różnorodnych tańców;
 • zabawy muzyczno-ruchowe;
 • prezentowanie zainteresowań i umiejętności tanecznych dzieci podczas imprez grupowych, przedszkolnych i poza przedszkolnych;

 

Zainteresowania teatralne

 • organizacja teatrzyku w sali wraz z garderobą i rekwizytornią;
 • umożliwienie  stałego dostępu  dzieciom: zabawy w teatr, odgrywanie scenek;
 • organizacja wyjść do teatru;
 • udział w spektaklach teatralnych organizowanych na terenie placówki;

 

MUZYKA W PRZEDSZKOLU

Email Drukuj PDF

Nauczycielce przedszkola dana jest piękna rola wprowadzenia dziecka w świat muzyki. Umuzykalnienie dzieci w sposób systematyczny następuje w przedszkolu. Muzyka, zabawy muzyczne, rytmiczne i śpiew  to  obszar rozwijający zainteresowania dzieci.Twórcze obcowanie z muzyką przynosi dzieciom nie tylko radość, ale również ułatwia kontakty z otoczeniem, rozwija osobowość, zaspokaja naturalną potrzebę ruchu i rozładowuje wewnętrzne napięcia. Od wielu lat dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych i tanecznych. Piosenka i śpiew towarzyszą dzieciom niemal nieustannie.


There are no images in the gallery.

Strona 1 z 2