Przedszkole nr 17

RODO - WAŻNE INFORMACJE

Email Drukuj PDF

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 RODO

Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy