Przedszkole nr 17

Projekty

Email Drukuj PDF

Projekt edukacyjny

Z kamerą wśród ptaków

Wrzesień 2013 - Maj 2014

Projekt  "Z kamerą wśród ptaków" realizowany jest na platformie edukacyjnej eTwinning (www.etwinning.pl), przy współpracy szkół i przedszkoli z terenu Europy i krajów sąsiednich. Szkoły uczestniczące w projekcie są z Wielkiej Brytanii, Estonii, Włoch, Rumunii, Turcji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Łotwy, Malty, Chorwacji, Bułgarii, Polski i przede wszystkim z Litwy.

Na Litwie bowiem obchodzi się 300-tną rocznicę urodzin słynnego poety K. Donelaitiusa. Był on księdzem i poetą oświeceniowym, uważanym za jednego z najwybitniejszych poetów litewskich. Jego utwory miały charakter dydaktyczny, najsłynniejszy poemat to "Pory roku", przetłumaczony na wiele języków i umieszczony na liście Unesco. Poemat ten wychwala piękno natury i podkreśla rolę codziennej pracy w życiu, wiele jest w nim odniesień do życia ptaków.

Projekt "Z kamerą wśród ptaków" pomoże dzieciom zapoznać się z twórczością poety i pozwoli pięknym jego ideom rozprzestrzenić się w krajach Europy.

Uczestnicząc w projekcie przez cały rok szkolny - od września do maja, dzieci będą obserwować życie ptaków, by zrozumieć, jak ważne jest życie w zgodzie z naturą, jak piękna jest harmonia przyrody.

Czynności dzieci są dopasowane do wieku przedszkolnego, obejmują takie zadania jak:

  • rozwijanie wrażliwości  społecznej (współpraca z innymi przedszkolami), personalnej (przeżywanie czytanych wierszy, baśni) i przyrodniczej (jak pomóc ptakom przez zimę)
  • zainteresowanie językiem angielskim jako służącym do komunikacji z dziećmi z innych krajów ( z pomocą nauczycielki)
  • rozwijanie zainteresowań plastycznych (wykonanie ilustracji, która może być umieszczona na wystawie w Muzeum Literatury w Kaunas, na Litwie)
  • rozwijanie zainteresowania technologiami informatyczno - komunikacyjnymi
  • pobudzanie kreatywności
  • budzenie świadomości dziecka jako odpowiedzialnego obywatela Europy
  • zainteresowanie najbliższym otoczeniem i zaproszenie do współpracy rodziców - wspólne budowanie karmnika

Proponowane narzędzia: e-mail, forum TwinSpace, programy typu PowerPoint, Animoto, wideokonferencja;

czytanie fragmentów opowiadań baśni i wierszy,

wykorzystanie dowolnych technik plastycznych oraz umiejętności technologicznych (wykonanie karmnika).

Cele projektu:

1.  dziecko jest zainteresowane użyciem technologii informatycznych do celów komunikacyjnych, wie, że można użyć komputer i Internet do nauki, nie tylko do celów rozrywkowych

2.  dziecko rozumie potrzebę nauki języka obcego do celów komunikacyjnych

3.  dziecko czuje się obywatelem Europy i jednocześnie docenia wartość najbliższego środowiska, które przez czas trwania projektu obserwuje

4.  dziecko umie wraz z rodzicem wykonać karmnik dla ptaków

5.  umie rozpoznać na rysunkach i w zagadkach wybrane ptaki polskie i pochodzące z pozostałych krajów biorących udział w projekcie

6.  dziecko umie wykonać piosenkę, wybraną przez nauczyciela

7.  dziecko wykonuje prace plastyczne nt temat życia ptaków prawdziwych oraz baśniowych oraz ozdoby bożonarodzeniowe

8.  dziecko umie uważnie wysłuchać fragmentów opowiadań, baśni i wierszy czytanych raz w miesiącu przez nauczyciela

 

Projekt jest realizowany przez grupy dzieci 4, 5, 6-letnich w Przedszkolu nr 17 „Piastowska Gromada” w Gnieźnie,

autorki projektu: Rita Stoskiene i Maria Luz Borges, koordynator projektu na terenie przedszkola: Magdalena Okulus